Blog

HINT v oblasti těžkého průmyslu

Případová studie
Firma Jan Mikyska - průmyslové brzdové systémy je na území České republiky a Slovenska výhradním dodavatelem výrobků a jedinou pověřenou servisní organizací dánské společnosti Svendborg Brakes, která dodává brzdové systémy pro různá odvětví průmyslu. Servisní, vzdělávací a designérské u služby poskytuje i zákazníkům Svendborg Brakes celosvětově.

Jedním ze zákazníků firmy Jan Mikyska jsou Severočeské doly, a.s., kde byl realizován projekt instalace brzdových systémů na povrchové rypadlo v dole Bílina. Jan Mikyska jakožto servisní organizace zajišťuje mimo jiné i podporu a servis dodaného řešení.

Brzdové systémy představují kritický systém celého stroje a i přes pravidelné servisní intervaly dochází k neočekávaným poruchám, a tedy k neplánovaným odstávkám rypadla, které pro koncového zákazníka představují velké finanční ztráty.

Proto firma Jan Mikyska ve spolupráci se společností Hexio osadila brzdové hydraulické systémy senzory a jednotkami pro vzdálený monitoring provozních údajů, které téměř v reálném čase odesílají data do cloudové platformy Hexio, kde jsou dále vyhodnocována.

Technici společnosti Jan Mikyska následně mají v přehledné webové aplikaci k dispozici živé informace o chování stroje. Mohou tak sledovat jeho stav a provádět základní diagnostiku případných problémů online bez nutnosti výjezdu do terénu.

Získaná data jsou dlouhodobě a bezpečně ukládána v big-data databázi, což technikům umožňuje procházet historické metriky a provádět analýzu změn chování stroje v dlouhodobém horizontu.

Ve spolupráci s výrobcem brzd - dánskou společností Svendborg Brakes, byly dále vytvořeny algoritmy pro automatickou detekci nejčastějších poruch, jako je například interní či externí únik oleje.

Historická data do budoucna umožní aplikaci algoritmů strojového učení a detekce anomálií, které posunou automatickou diagnostiku na další úroveň a umožní lepší predikci problémových stavů dříve, než dojde k selhání.

Celé řešení vytváří pro koncového zákazníka Severočeské doly, a.s. přidanou hodnotu ve formě eliminace selhání a výpadků, což šetří náklady a zvyšuje celkovou provozuschopnost rypadla.

Servisní organizace Jan Mikyska může díky Hexio Intelligence poskytovat kvalitnější služby a má online přehled o chování brzdového a hydraulického systému. Díky tomu mohou technici řešit problémy vzdáleně, a tím dochází ke snižování nákladů na servisní činnosti. Historická data následně umožňují lepší pochopení chování stroje v reálném provozu a poskytují tvrdá data pro budoucí zkvalitňování služeb.
Made on
Tilda